Elmodans behandling af dine data

Kære kunde,

Her kan du læse om Elmodans behandling af dine data i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte dataansvarlige: Sofie Ingemann Aamodt på mail sa@elmodan.dk

I overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne for gennemsigtighed kan du herunder finde information om, hvorledes Elmodan behandler dine oplysninger i forbindelse med tilmelding af nyhedsbrevet.

 

Indsamlede oplysninger:

Navn og mailadresse.

 

Formål:

Vi indsamler dine oplysninger til brug i markedsføring. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du således samtykke til at vi sender dig relevant og væsentligt materiale til din mailadresse. Efter tilmelding af nyhedsbrevet vil du derfor modtage en mail, hvori du oplyses om dine rettigheder samt har mulighed for afmeldig såvel som indsnævring af, hvilke former for materiale du ønsker at modtage.

 

Kategoriseringer:

Efter tilmelding vil vi kategorisere dine oplysninger efter branche. Vi opfordrer derfor til, at du tilvælger hvilke specifikke nyheder, du ønsker at modtage, i den mail der tikker ind efter tilmelding. På den måde sikrer vi, at du kun modtager den mest nødvendige information i din indbakke.

 

Opbevaring:

Vi opbevarer dine data i vores mailsystem, Acymailing. Når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne, bliver de anonymiserede eller slettet. Behandling, herunder opbevaring af oplysninger, er begrænset til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet. Oplysninger kommer ikke til uvedkommendes kendskab.

 

Rigtighed:

Vi bestræber os på, at dine oplysninger bliver ajourført, samt at urigtige oplysninger bliver rettet eller slettet. Opdager du urigtige oplysninger, må du meget gerne kontakte os.

 

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre i bunden af de mails, vi sender, eller ved at kontakte Sofie på sa@elmodan.dk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

 

Kilde: Datatilsynet

 


Her kan du ændre dit samtykke i forhold til cookies brugt på siden