Bæredygtighed

Strategi for bæredygtighed I Elmodan

Bæredygtighed er et strategisk vigtigt for os i Elmodan. Vi har en langsigtet forpligtelse til at bidrage til et bæredygtigt samfund.

Gennem vores datterselskaber kan vi gøre en forskel og nå et samfund, som vi ønsker at give videre til vores børn og børnebørn.

Klimaændringer og miljøpåvirkninger fortsætter med at påvirke vores liv og fremtiden for alle andre arter rundt om på planeten. For os som virksomhed er bæredygtige forretningsprocesser helt nødvendige.

Byggeri og infrastruktur er brancher, der i høj grad påvirker vores samfund. Industrien har i høj grad bidraget til klimaforandringerne på grund af dets behov for jord, ressourcer og fossile brændstoffer. Men vi ser, at vi har mulighed for at påvirke udviklingen positivt gennem bæredygtige og ressourceeffektive metoder og produkter.

For os i Elmodan begynder bæredygtighed med at være opmærksom på udfordringerne og forstå, hvor vigtigt det er at lave forandringer - både for vores forretning og for vores planet.

En del af noget større

Bæredygtighed og ansvarlighed er strategisk vigtigt for os I Elmodan.

Som en del af Lakers Group har vi et ønske om at bidrage til et bæredygtigt samfund både nu og I fremtiden.

Vi har sammen med de øvrige virksomheder I Lakers Group fokus på bæredygtig vækst og udvikling af koncernens aktiviteter og dermed sikre at de strategiske mål omkring Co2 og genanvendelighed opnås.

Dette gør vi ved løbende at tilpasse vores forretningsmodel med nye bæredygtige tiltag internt og eksternt I forhold til virksomheden.

I samarbejde med vores leverandører, partnere og kunder arbejder vi løbende på at skabe løsninger der samlet reducerer klima- og miljøbelastningen. Vi tror på at vi kommer tætter på den rigtige løsning I et samarbejde hvor alle tager ansvar.

Et trygt og rummeligt arbejdsmiljø hvor den enkelte medarbejder trives og udvikler sig er en forudsætning for vækst og udvikling af virksomheden. Vi har en ambition om at være en virksomhed hvor alle føler de bidrager til strategien I et trygt og nærværende miljø.

Vores arbejde er præget af ærlighed og åbenhed, men også høj integritet og i overensstemmelse med alle forskrifter. Dette er afgørende for at bevare tilliden hos vores kunder, medarbejdere og offentligheden. Vi overholder regler og love der sikre at vi er loyal samarbejdspartner.

Bæredygtig vækst

Hvordan arbejder vi med bæredygtig vækst?

Klimamål

Bæredygtighed tekstbokse 1 

 

Miljø

Fokus på miljø og klima

Klima og miljøpåvirkning er blevet et af samfundets vigtigste emner. Vi har alle et ansvar for at reducere vores aftryk og det stiller også krav til os som servicevirksomhed.

Som virksomhed har vi løbende fokus på optimering og reduktion af klimaaftrykket både internt i virksomheden og i de løsninger vi tilbyder vores kunder og samarbejdspartnere. Det er vigtigt at vi samarbejder for at reducere det samlede miljøaftryk.

Energi

Vi hjælper til at reducere energiforbruget

Energitilgængelighed og energiomkostninger er blevet en stor udfordring for os og vores kunder. Vi har derfor fokus på reduktion af energi forbrug internt I virksomheden ved bl.a. vores belysning, ændring af varmekilder, tilkøb af grøn strøm og solceller.

I vores dialog med kunder er vores mål at kunne tilbyder forskellige energieffektive produkter og løsninger, der reducerer kundens miljøaftryk og energiomkostninger.

Dermed skaber vi sammen et bedre miljø.

Materialer

Fremtidens materiale – fremtidens kunder

Produktion, fremstilling og service sætter krav til miljøet. Materialeforbrug og affaldsmængder skal reduceres, gerne ved at miljøvenlige materialer og metoder der erstatter traditionelle materialer og løsninger og ved at maksimere brugen af cirkulære materialer.

Dette sætter krav til at vi sammen tænker anderledes end I går - at vi finder nye miljøvenlige materialer hvor det er muligt.

Vi vil sammen med kunder og samarbejdspartner indgå I fællesskaber der sikrer denne udvikling og finde nye løsninger.

Socialt Ansvar

Det handle om mennesker

I 2023 er det vores målsætning at skabe et trygt og rummeligt arbejdsmiljø hvor den enkelte medarbejder trives og udvikler sig. Vi har en ambition om at være en virksomhed hvor alle føler de bidrager til strategien I et trygt og nærværende miljø.

Vi har et Code of Conduct som er vores fælles udgangspunkt for god adfærd.